Rozmieszczenie wpustów ulicznych

Niezwykle istotne rolę przy montażu wpustów ma ich rozmieszczenie, które wpływa zarówno na wydajność systemy jak i jego funkcjonalność. Ważne przecież jest by nie znajdowały się zbyt daleko od siebie, a z drugiej strony bez sensu ustawiać je za blisko. Przyjmuje się, że przy niezbyt dużym spadku ulic lub ich poziomej orientacji wpusty uliczne powinny być odległe o co najmniej 30 m, ale nie więcej niż 100 m. Zakłada się je symetrycznie, po przeciwnych stronach ulicy, aby równomiernie osuszały oba pasy jezdni. Na skrzyżowaniach obowiązkowo się je umieszcza i zazwyczaj to od ich rozmieszczenia zależy to, gdzie indziej założymy pozostałe wpusty (na przykład w miejscach pośrednich między skrzyżowaniami ulic). Zasadniczo należy zachować pewien odstęp między przejściem dla pieszym, a wpustem, aby zminimalizować zagrożenie zalania przejścia w sytuacji, gdy przepływ wpustu okaże się niewystarczający lub kanał będzie niedrożny. Przy dużych spadkach ulic sugeruje się, by miejsce wlotu było nieco niżej niż nawierzchnia oraz by zastosować tzw. spadek odwrotny.

Rozmieszczenie wpustów ulicznych