Strome drogi

Bardzo pochyłe nawierzchnie przy dużych opadach zamieniają się często w rwące potoki utrudniając poruszanie się po nich zarówno pieszych, jak i pojazdów. Wpusty uliczne znajdą zastosowanie i w takich sytuacjach, ale muszą być osadzone zgodnie z kilkoma wskazówkami. Istotny jest bowiem fakt, że woda spływając z dużej wysokości, pod dużym kątem niesie ze sobą spora energię i zachowuje się nieco inaczej niż ciecz na bardziej płaskiej powierzchni. Istnieją dwie podstawowe wytyczne dotyczące montażu wpustów w takich sytuacjach. Po pierwsze wpust (wraz z całą studzienką) powinien być osadzony nieco niżej w stosunku do otaczającej nawierzchni, by płynąca woda mogła się w jego okolicach gromadzić i docelowo spłynąć pod ziemię. Po drugie częstym i pomocnym zabiegiem jest zastosowanie spadku odwrotnego, który umożliwi wodzie wpłynięcie do wpustu. Chodzi o to, by płynąca szybko woda nie przepłynęła swobodnie nad wlotem do kanału omijając go. Sekretem spadku odwrotnego jest odpowiedni profil nawierzchni wokół wpustu, który sprowadza się do pochylenia jej w kierunku przeciwnym do głównego spadku.