Wpust z syfonem czy bez

Jednym z elementów wpustu ulicznego może być (ale nie musi być) syfon. Jego zadanie polega głównie na zebraniu cięższych odpadków, jak drobne kamyki, piasek, czy żwir albo fragmenty plastiku i nie wpuszczeniu ich do kanału (wiadomo przecież, że w razie potrzeby łatwiej oczyścić sam syfon, niż całą studzienkę). Oczywiście syfony wymagają regularnego czyszczenia przez odpowiednie służby, bo ich zapełnienie może grozić niedrożnością całej studzienki. Wydaje się więc, że wpusty uliczne z syfonami są najlepszym rozwiązaniem, ale tak nie jest. Na bardzo pochylonych ulicach nie spełniają one swoich funkcji, bo szybki spływ wody uniemożliwia wychwycenie drobnego materiału. Poza tym ich minusem jest zalegająca wewnątrz woda, która zamarza siłą rzeczy w niskich temperaturach. Tą niedogodność można ominąć przez montaż wpustu z syfonem odpowiednio głęboko, gdzie panują nieco wyższe temperatury. Generalnie jednak w ostatnich latach odchodzi się od stosowania wpustów z syfonami, tym bardzie, że te bezsyfonowe zapewniają lepsze wietrzenie kanałów.