Żelbetowe wpusty uliczne

Jakiś czas temu w naszym kraju standardem była produkcja wpustów ulicznych z żeliwa. Niestety w niektórych regionach powstał problem kradzieży tych elementów, bo można było łatwo je odsprzedać lub przetopić, co przynosiło jakieś zyski. Problem okazał się głębszy niż się wydaje na pierwszy rzut oka, bo często kierowcy w taki czy inny sposób niszczyli swoje samochody i inne pojazdy na studzienkach pozbawionych na przykład kratki, więc występowali do zarządcy dróg o odpowiednie odszkodowanie. W efekcie koszt samej kratki zwiększał się wielokrotnie. Proceder ten zaznaczył się głównie na Śląsku. To właśnie tam zaczęto wtedy produkować wpusty wykonane z żelbetonu, który po pierwsze okazały się lepiej spełniać swoją funkcję, a po drugie nie stanowiły już takiej pokusy dla drobnych złodziejaszków. Prędko w ślad za miastami Śląska poszły inne i żelbetowe wpusty uliczne szybko się rozpowszechniły. Obecnie są cenione nie tylko z uwagi na trwałość, wytrzymałość i odporność, ale także za stosunkowo niską cenę.